SAB downloadsConfidex en garanties

Garanties op Colorcoat® producten


Confidex en garanties

Garanties op Colorcoat® producten

Het is niet meer noodzakelijk iedere garantie bij ons aan te vragen voor gebouwen (in een C2/C3 omgeving). Voor Colorcoat SDP 35 (15 jaar dak of gevel), Colorcoat PVDF (12 jaar voor gevel) en Colorcoat Polyester (10 jaar gevel) kunt u via de download hieronder een standaard Colorcoat product prestatie garantie opvragen. Wilt u een garantieverklaring voor een specifiek project op naam, dan is het voldoende om uw SAB ordernummer(s) en projectgegevens aan SAB-profiel door te geven. U ontvangt dan van ons een garantieverklaring op bedrijfsnaam met uw referentie.

Voor toepassingen met Colorcoat Prisma® en Colorcoat HPS200 Ultra® kunt u direct een Tata Steel Confidex® garantie aanvragen. Vanaf april 2011 is dit alleen nog mogelijk via het online aanvraagformulier.

LET OP: om de aanvraag in te dienen heeft u een 10 cijferig Tata Steel ordernummer nodig. Deze kunt u bij SAB-profiel opvragen aan de hand van het 6 cijferig SAB-ordernummer. Stuur uw ordernummer verzoek per e-mail naar info@sabprofiel.nl. Wij verstrekken u dan de Tata Steel Ordernummers om online in te vullen.

Beschrijving File
Grootte
Confidex garantievoorwaarden NL 0.0MB
SAB Product prestatie garantie Colorcoat producten (NL) 0.1MB
English We have automatically detected your language settings