Confidex® is de product prestatie garantie voor Colorcoat HPS200 Ultra® en Colorcoat Prisma® wanneer toegepast aan de buitenzijde van het gebouw.

 

Het biedt uitgebreide dekking tot maar liefst 40 jaar, inclusief snijkanten. Toonaangevend in zijn klasse. Confidex® is het resultaat van 50 jaar ervaring die Tata Steel heeft in coating-technologie en productontwikkeling.

De reikwijdte van Confidex® wordt uitgelegd in eenvoudige bewoordingen en de garantie geldt vanaf het moment dat het product is geregistreerd. Garanties die worden verstrekt door andere fabrikanten van voorgelakt staal hebben vaak een kortere looptijd, zijn minder helder en bevatten veel uitsluitingsclausules. Confidex® is daarentegen duidelijk, eenvoudig en garandeert volledig herstel in het onwaarschijnlijke geval van gebreken aan de coating. Het biedt de gebouweigenaar daardoor veel zekerheid.

  • Dekt snijkanten gedurende de gehele looptijd van de Confidex® Garantie.
  • Gebaseerd op eenvoudige diagrammen, zonder uitzonderingen vanwege de ligging en oriëntatie van het gebouw.
  • Confidex® stelt geen voorwaarden aan verplichte jaarlijkse onderhoudinspecties.
  • Maakt geen onderscheid tussen verschillende dakhellingen mits groter dan 1°.
  • Wordt rechtstreeks aan de gebouweigenaar gegeven, anders dan de meeste andere garanties op de markt.
  • Heeft een snel en eenvoudig in te vullen registratieformulier.
  • Is volledig overdraagbaar wanneer het gebouw van eigenaar verandert.
  • Dringt het risico terug binnen elk onderdeel van het distributiekanaal. 

Registreren van de Confidex®  Garantie geeft een directe relatie met Tata Steel. In het onwaarschijnlijke geval van problemen met de coating, kan er direct contact met ons worden opgenomen zonder tussenkomst van de contractuele distributieketen. Dit bespaart niet alleen tijd en geld maar voorkomt ook onnodige juridische bemoeienis en de daarbij komende kosten. Belangrijk is, dat ook als de distributieketen onderbroken wordt doordat een bedrijf ophoudt te bestaan, de Confidex® Garantie nog steeds aanspraken op Tata Steel mogelijk maakt.

Opmerkingen
1. De cijfers onder het kopje ‘Kust’ gelden voor gebouwen binnen 1km van een kustlijn.
2. De volledige voorwaarden van de Confidex® Garantie kunt u aanvragen bij de Colorcoat Connection® helpline.
3. De garantie is alleen geldig indien Confidex® binnen 3 maanden na de voltooiingdatum van het gebouw is geregistreerd.
4. De duur van de Confidex® Garantie geldt voor Zone 1 en Zone 2.
5. Anthracite Matt is nu verkrijgbaar met Confidex® Garantie tot 40 jaar in zone 1 en tot 30 jaar in zone 2.

De Confidex® Garantie voor Colorcoat HPS200 Ultra® is uitgebreid met dekking voor delen die onder fotovoltaïsche ( PV) modules gemonteerd zijn. Het geeft de eigenaar van het gebouw het vertrouwen dat het installeren van een PV-generator geen nadelig effect zal hebben op de prestaties van het voorgelakte staal, en dat het hele dak gegarandeerd is voor dezelfde duur tot maximaal 40 jaar.

 

Opmerkingen
1. De cijfers onder het kopje ‘Kust’ gelden voor gebouwen binnen 1km van een kustlijn.
2. De volledige voorwaarden van de Confidex® Garantie kunt u aanvragen bij de Colorcoat Connection® helpline.
3. De garantie is alleen geldig indien Confidex® binnen 3 maanden na de voltooiingdatum van het gebouw is geregistreerd.
4. De duur van de Confidex® Garantie geldt voor Zone 1 en Zone 2.

English We have automatically detected your language settings