Kalzip felsbanen Kalzip DuoPlus

Kalzip DuoPlus

Kalzip DuoPlus de oplossing voor Bouwbesluit 2015

Het bouwbesluit 2015 stelt met de invoering van de naar type constructie gedifferentieerde minimale warmteweerstand waarden hoge eisen aan de dakisolatie en vormt voor Kalzip de constructieve uitdaging om met de beste isolatieoplossingen en modernste technieken deze nieuwe Rc waarden te realiseren. Sinds 1 januari 2015 stelt het Bouwbesluit verhoogde isolatie-eisen aan nieuwbouw projecten. Met de invoering van naar type constructie gedifferentieerde verhoging van de isolatiewaarden voor de thermische schil van gebouwen komt de minimaal vereiste Rc waarde voor gevels op 4,5 m2 · K/W en voor daken op 6,0 m2 · K/W. Om de gevraagde Rc waardes te kunnen realiseren ontstond de vraag naar een flexibele dakopbouw zonder daarbij de esthetische eisen uit het oog te verliezen.

Met het aluminium felssysteem DuoPlus en Duo heeft Kalzip een nagenoeg koudebrug vrij daksysteem ontwikkeld dat rekening houdt met zowel de esthetische als ook de constructieve eisen die aan Kalzip daken worden gesteld. Kalzip DuoPlus zorgt er voor dat de verzwaarde isolatie eisen eenvoudig gerealiseerd kunnen worden.

De basis van de Kalzip DuoPlus en Kalzip Duo dak opbouwen wordt gevormd door de thermische scheiding van de dakbedekking aan de buitenzijde en het dragende onderdak aan de binnenzijde. Als dragend onderdak zijn de normaal gangbare onderconstructies mogelijk, waarover een daarvoor geschikte dampremmende laag wordt gelegd. Als doorgaande thermische onderbreking worden een drukvaste minerale wol of PIR/PUR isolatieplaten met een dikte van 100 of 140 mm toegepast. Op deze isolatielaag worden de speciaal ontwikkelde aluminium Duo/DuoPlus rails met de daarvoor toegestane bevestigingsmiddelen in het onderliggende dragende onderdak (staal, hout, beton, gas beton etc.) geschroefd. De Duo rails verdelen de dak belasting over de onderliggende dragende isolatie die op haar beurt de belasting overbrengt naar de dragende onderconstructie.

De Duo rails zijn perfect afgestemd op de Kalzip Duo E-Klip adapter. De E-Klip inclusief adapter wordt manueel ingedraaid in de Duo rail en kan gedurende de montage afhankelijk van profieltype en tolerantie nog worden nagesteld. De hoogte van de E-Klip wordt afhankelijk van de dikte van de tweede isolatielaag gekozen. Deze tweede isolatielaag bestaat uit een minerale wol deken die 10 tot 30 mm gecomprimeerd wordt aangebracht, hiermee kan een maximale isolatiedikte van 330 mm worden gerealiseerd bij toepassing van de Kalzip 65 types en 345 mm bij toepassing van de Kalzip 50 types.

Kalzip DuoPlus op verschillende ondergronden:

Kalzip DuoPlus
Stalen dakplaten op spanten:
Door de diagonale montagerichting
van de Duo rails wordt de dakbelasting
gelijkmatig afgevoerd naar de onderliggende
stalen dakplaten.

Kalzip DuoPlus
Stalen dakplaten op gordingen:
De Duo rails worden direct in de
onderliggende gordingen bevestigd.
Kalzip DuoPlus
Betonnen draagconstructie:
De Duo rails kunnen zowel diagonaal
als haaks worden gemonteerd.
Kalzip DuoPlus Houten dakbeschot op sporen:
Indien de sporenafstand > 0,8 m h.o.h.
(max. overspanning van de Duo rails)
dienen de Duo rails aanvullend in het
dakbeschot bevestigd te worden.

De economische variant wordt gevormd door het Kalzip Duo systeem. Bij deze voordeligere uitvoering worden in plaats van het volledig isoleren met een drukvaste isolatie 240 mm brede drukvaste isolatie stroken of PIR/PUR isolatieplaten in de dikte 100 of 140 mm als drager voor de Duo rails toegepast. De ruimte tussen de stroken wordt gevuld met comprimeerbare minerale wol. Afhankelijk van de gekozen E-klips zijn isolatiediktes tot 345 mm mogelijk.

Kalzip Duo:
Stalen dakplaten op spanten
Door de diagonale montagerichting
van de Duo rails wordt de dakbelasting
gelijkmatig afgevoerd naar de onderliggende
stalen dakplaten.

De voordelen van Kalzip DuoPlus en Kalzip Duo 

 • Nagenoeg vrij van koudebruggen
 • Hoge warmteweerstand, voldoet ruimschoots aan de minimaal vereiste Rc waarde voor gevels van 4,5 m2.K/W en voor daken van 6,0 m2.K/W.
 • Verschillende isolatiediktes mogelijk tot 345 mm
 • Alle bestaande E-klip types en hoogtes toepasbaar
 • Uitstekende geluidsisolatie tot R’w = 43 dB (A) – afhankelijk van de gekozen dakopbouw
 • Gering eigen gewicht – geschikt voor grote overspanningen
 • Totaal systeem van Kalzip
 • Functionele en op elkaar afgestemde systeemonderdelen
 • Variabel bevestigingsysteem
 • Hoge efficiency graad en korte montagetijden door prefab vervaardigde systeemonderdelen
 • Op alle gangbare onderconstructies zoals beton, gasbeton, hout en stalen dakplaten toepasbaar

Technische gegevens en geadviseerde systeemonderdelen

Kalzip DuoPlus of Kalzip Duo op stalen dakplaten

 • Onderdak bestaande uit stalen trapeziumvormige warm dakplaten (minimaal geadviseerde dikte 0,88 mm t.b.v. de uittrekwaardes), alternatief de opgaande zijde van de stalen dakplaten geperforeerd t.b.v. akoestische isolatie
 • Kalzip dampremmende laag type FR zelfklevend
 • Drukvaste minerale wol isolatie volgens NEN EN 13162
  Euroklasse A1 – niet brandbaar
  Warmtegeleidingscoëfficiënt λd= 0,040 W/m.K,
  volgens NEN-EN 12667
  Drukvastheid: 50 kN/m2
  Dikte: 100/ 140 mm
  Kalzip DuoPlus – over de volledige oppervlakte
  Kalzip Duo – in 240 mm brede stroken
 • Drukvaste PIR/ PUR warmte isolatie volgens NEN EN 13165
  Euroklasse B2 – normaal ontvlambaar
  Warmtegeleidingscoëfficiënt λd= 0,024 W/m.K,
  volgens NEN-EN 13165
  Drukvastheid: 60 kN/m2
  Dikte: 100/ 140 mm
  Kalzip DuoPlus – over de volledige oppervlakte
  Kalzip Duo – in 240 mm brede stroken
 • Kalzip Duo rail inclusief koppelstuk
  Voorzien van voorgestanste gaten t.b.v. bevestiging Ø 7 en 10,5 mm
 • Kalzip Duo E Klip adapter en E Klip
  Kliphoogte afhankelijk van de te realiseren warmteweerstand en gekozen isolatie
 • Bevestiging Kalzip Duo rail
  Bevestigingen afgestemd op de gekozen isolatiedikte en onderconstructie bijvoorbeeld SFS Intec SD2-6,0xL
  (bij Kalzip Duo de ruimte tussen de 240 mm brede drukvaste isolatiestroken met minerale wol vullen)
 • Minerale wol volgens NEN EN 13162
  Euroklasse A1 – niet brandbaar
  Warmtegeleidingscoëfficiënt λd= 0,040 W/m.K,
  volgens NEN-EN 13162
  Dikte afhankelijk van de vereiste Rc. waarde
 • Kalzip aluminium felsbanen
  Convex en concaaf voorgebogen banen mogelijk tot een minimale buigstraal van 15 m1

  

KlipKalzip 65/…
Hoogte H1
Kalzip 65/…
Standaard dikte
Kalzip 50/…
Hoogte H2
Kalzip 50/…
Standaard dikte
E 5 - - 30 40
E 20 30 40 45 60
E 40 50 60 65 80
E 60 70 80 85 100
E 80 90 100 105 120
E 100 110 140 125 140
E 120 130 160 145 160
E 140 150 180 165 180
E 160 170 200 185 200
E 180 190 220 205 220

De hiernavolgende geadviseerde te
comprimeren diktes hebben zich in
de praktijk bewezen:

Kalzip 50/...
E 5 10 mm
E 20-E 180 15 mm

Kalzip 65/...
E 20-E 80 10 mm
E 100-E 180 30 mm

De nieuwe standaard voor hoogwaardige Warmte- en geluidsisolatie

RC waarden voor verschillende typen primaire en secundaire isolatie


Producten downloads

Registreer of  om toegang te krijgen tot de beveiligde downloads.

Duo plus brochure image.jpgEnglish We have automatically detected your language settings