Constructiestaal producten Star-Frame® bouwsysteem

Star-Frame® bouwsysteem

Star-Frame® is industrieel vervaardigd, flexibel in gebruik en demontabel. Het geringe restmateriaal dat nog overblijft tijdens de bouw of sloop is volledig recyclebaar.

Bouwen met Star-Frame® is bouwen met schijfvormige elementen (wanden, vloeren en daken). De draagconstructie wordt gevormd door frames van koudgevormde C- en U-profielen, gemaakt uit dunne hoogwaardige staalplaat en fabrieksmatig voorzien van een duurzame corrosiebescherming. De geprefabriceerde elementen besparen gewicht, bouwtijd, omgevingshinder en bouwkosten. Tel daarbij op de grote vrije overspanningen en de diversiteit aan inbouw en afwerkingmogelijkheden en er ontstaan vele nieuwe kansen.

De gebruikte C- en U-profielen zijn in verschillende afmetingen en diktes leverbaar. De vloeren worden meestal tussen de wanden opgehangen en constructief verbonden. De vloerelementen worden onderling gekoppeld en zijn daarmee in staat de afdracht van horizontale belastingen naar de stabiliteitswanden te verzorgen. Platte daken kunnen eventueel geheel prefab inclusief afschotisolatie en dakbedekking direct op locatie worden afgeleverd, waardoor de buitenschil erg snel dicht is en de afbouw kan beginnen.

De ruimte tussen de stijlen wordt met minerale wol geïsoleerd. Het type isolatie en de dikte zijn afhankelijk van de prestaties die het onderdeel moet leveren. Aan de buitenzijde wordt een koudebrugonderbreker aangebracht, afhankelijk van de te bereiken Rc-waarde wordt de dikte van deze isolatie aangepast; waarden van meer dan Rc=8 zijn zelfs goed mogelijk.

Voor de lucht en contactgeluidisolatie van wanden in staalframebouw gelden de akoestische principes van droge en lichte bouwsystemen. Geluidsisolatie wordt niet bereikt door massa, maar door het toepassen van meerdere lagen beplating, isolatie en een akoestische ontkoppeling. De dragende stalen stijlen zijn verwerkt in de wandconstructie. Door het toepassen van bijvoorbeeld gips(vezel)platen, cementgebonden platen en/of speciale brandwerende platen gecombineerd met de correcte detaillering, kan de totale brandwerendheid tot op de hoogste eis van 120 minuten gebracht worden.

Het Star-Frame® bouwsysteem wordt geleverd met een KOMO certificaat (IKOB-BKB IKB ATT0436/99). Qua brand, constructie, akoestiek, thermische- en trillingseisen voldoet het certificaat aan alle eisen van het Bouwbesluit.

De toepassingen zijn divers: van nieuwbouw tot renovatie, van woningbouw tot utiliteitbouw.

GeNieConsult en Partners B.V.
Aalhorst 17
2402 PL Alphen aan den Rijn
T +31 (0)172 420432
F +31 (0)172 440900
E genieconsult@planet.nl
W www.genieconsult.nl


Producten downloads

Registreer of  om toegang te krijgen tot de beveiligde downloads.
English We have automatically detected your language settings