Over onsBlog


26 mei 2020

Veelgestelde vragen over milieuproductverklaringen

Wat is een milieuproductverklaring (MPV)?

Een milieuproductverklaring (MPV) is een gestandaardiseerde manier om de impact van een product of systeem op het milieu te kwantificeren. Hierdoor weten onze klanten en stakeholders wat het effect is van de aankoop, productie en levering van een product. De verklaring bevat ook de scenario’s voor het einde van de levensduur van een gebouw en wat er met de bouwproducten kan gebeuren.

Wat zijn de voordelen van een milieuproductverklaring voor een klant?

Er zijn diverse redenen waarom een klant om een MPV vraagt:

  • Voor de kwalificatie van leveranciers (bijv. om bewijs te verzamelen over een verantwoorde supply chain).
  • Om ontwikkelaars of eigenaars van gebouwen te helpen bij het verzamelen van punten conform de certificatieprogramma’s, zoals BREEAM en LEED. Voor een MPV voor bouwproducten worden voor BREEAM-UK tot 1,5 punten toegekend en 1 hele punt voor LEED. Voor BREEAM -NL wordt de MPV gebruikt om de schaduwkosten van een gebouw te berekenen in Mat1
  • De informatie uit de MPV kan gebruikt worden om de Milieu Prestatie Gebouw (MPG) te berekenen. , nodig voor een omgevingsvergunning bij een bouwaanvraag.

Vaak vereisen klanten een MPV omdat hun klanten daarom vragen en hun gekozen supply chains minimumvereisten hebben voor de rapportage.

Waarom produceert Tata Steel milieuproductverklaringen?

Twee van de kernwaarden van Tata Steel zijn ‘verantwoordelijkheid’ en ‘integriteit’, en daarop is ons handelen en onze ambitie gebaseerd. Wij streven ernaar om erkend te worden als leiders op het gebied van duurzaamheid in de bouwsectorTransparantie en informatieverstrekking van milieuproductverklaringen passen daar helemaal bij. Onze Responsible Sourcing Certification[1]. (BES 6001) ondersteunt eveneens deze ambitie.

Tata Steel beschikt bovendien over toonaangevende vaardigheden om de levenscyclus van producten te analyseren. Hierdoor is Tata Steel de eerste onderneming ter wereld die milieuproductverklaringen op basis van ISO-normen produceert[2].

Hoe worden MPV’sgemaakt ?

MPV’s zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van een product of systeem. Een LCA is een ‘audit’ van de impact van een product op het milieu gedurende de gehele levenscyclus (van grondstoffen, productie en transport tot het einde van het productleven door hergebruik, recycling of). Gewoonlijk zijn MPV’s niet in staat om de ‘gebruiksfase’ van de levenscyclus van producten te beschrijven, gezien de vele verschillende manieren waarop een product kan worden gebruikt, maar dit verschilt per product.

Een LCA wordt geproduceerd op basis van de data over de vervaardiging van het product, zoals de gebruikte grondstoffen en de gegenereerde afvalstoffen of emissies. Deze data wordt gecombineerd met informatie over het transport van het product (doorgaans is dit een ‘gemiddelde’, omdat de eindbestemming onbekend is) plus de gevolgen van wat er aan het einde van de levensduur met het product gebeurt (bijv. hergebruik, recycling of verbranding /stort ).[3]).

De data betreft het gebruik van grondstoffen, de afvalstoffen en emissies. van de eigen productievestigingen van Tata Steel. Als er geen specifieke levenscyclusdata voorhanden is voor het materiaal dat we in onze vestigingen gebruiken, zoals verpakkingsmateriaal, dan wordt generieke data gebruikt conform de relevante normen.

Levert Tata Steel ook andere verklaringen, zoals projectspecifieke MPV’s?

Tata Steel maakt niet alleen productspecifieke MPV’s, maar heeft ook een aantal tools ontwikkeld voor verbeterde transparantie en nauwkeurigheid voor MPV’s.. Deze tools die voor bepaalde productgroepen worden gebruikt, leveren de klanten MPV’s die aangepast zijn aan hun bedrijfsactiviteiten en specificaties. Dit is een unieke en wereldwijde rapportageservice die past binnen het streven van Tata Steel om als leider op het gebied van duurzaamheid in de bouwsector erkend te worden.

Wat voor informatie staat in een milieuproductverklaring?

MPV’s die aan de ISO-normen voldoen, bevatten een minimum aantal, voorgeschreven datasets en informatie. MPV’s kunnen qua indeling van elkaar verschillen, maar gewoonlijk bevatten ze allemaal een beschrijving van het product, technische data en productspecificaties, een beschrijving van het productieproces, de LCA-methodologie en de resultaten van de LCA, compleet met een interpretatie van die resultaten. Impactgegevens, zoals CO2emissies, watergebruik, enzovoort, maken deel uit van de MPV.

Bestaan er verschillende soorten milieuproductverklaringen?

Jazeker. Sommige MPV’s zijn algemeen en omvatten meerdere supply chains voor een specifiek product. Een voorbeeld daarvan is een branche organisatie die een MPV voor hun eigen leden publiceert. Hiervoor worden gegevens van elk lid verzameld, waarna de MPV wordt geproduceerd op basis van de gemiddelde waarden.

Ook bestaan er productspecifieke milieuproductverklaringen. De MPV’s van Tata Steel zijn productspecifiek. Deze productspecifieke MPV’s worden door gebouwcertificatieprogramma’s, zoals BREEAM en LEED, en door klanten hoger gewaardeerd, vanwege de grotere nauwkeurigheid en de specifieke informatie. Een MPV op basis van gemiddelden draagt bijvoorbeeld een kwart van een LEED-punt bij, terwijl een specifieke MPV een hele punt waard is. Voor BREEAM-UK zijn de equivalente waarden 0,5 tot 1,5 punt.

Voordat MPV’s gepubliceerd worden , moeten ze extern worden geverifieerd conform de normen, zoals EN15804. Dit betekent dat een onafhankelijk gecertificeerd bureau de MPV controleert en de geldigheid ervan bevestigt. MPV’s die niet door derden zijn geverifieerd, zijn voor de gebouwcertificatieprogramma’s minder punten waard.

De MPV’s van Tata Steel zijn allemaal door derden extern geverifieerd.

Wat zijn de geldende normen en voldoen de MPV’s van Tata Steel daaraan?

Enkele relevante normen voor MPV’s zijn:

  • De ISO 14040- en ISO 14044-normen voor levenscyclusanalyse.
  • De ISO 14025 Type III-norm voor milieuverklaringen.
  • De EN 15804- en ISO 21930-normen voor duurzaamheid bij de constructie van gebouwen.

De MPV’s van Tata Steel voldoen aan al deze normen.

Zijn de MPV’s van Tata Steel extern geverifieerd en wat voor type MPV’s zijn het?

Voordat MPV’s punten aan een gebouwcertificatieprogramma bijdragen, moeten ze extern geverifieerd zijn conform de normen, zoals EN 15804. Dit betekent dat een onafhankelijk, bureau de MPV beoordeelt en de geldigheid ervan bevestigt. Hierdoor wordt de verklaring als ‘extern geverifieerd’ gecertificeerd. Sommige MPV’s worden geproduceerd zonder dat ze extern zijn geverifieerd.

De MPV’s van Tata Steel zijn allemaal extern geverifieerd. De Type III MPV’s en het MPV-programma van Tata Steel voldoen aan de geldende ISO-normen.

Helpen de MPV’s van Tata Steel de klanten bij het verzamelen van punten voor de gebouwcertificatieprogramma’s zoals LEED en BREAAM?

Ja. De MPV’s van Tata Steel helpen bij het verzamelen van meer punten, omdat ze extern geverifieerd en productspecifiek zijn. Raadpleeg onderstaande tabel voor een overzicht van de MPV-punten voor BREEAM en LEED.

Programma

Type MPV

Vereiste

Beschikbare punten

BREEAM[4]

Meer dan één product (uit één productgroep) en meer dan één producent

ISO 14025 Door de operator uitgegeven MPV’s

0.5

Meer dan één product (uit één productgroep) en één producent

MPV geproduceerd op basis van de productcategorieregels, conform EN 15805 of ISO 21930

0.75

Eén product en één producent (eventueel op meer dan één locatie geproduceerd)

MPV geproduceerd op basis van de productcategorieregels, conform EN 15805 of ISO 21930

1.5

LEED[5]

Publiek beschikbaar, kritisch beoordeeld

ISO 14044 minstens, van begin tot eind

0.75

Geldig voor de gehele industrie (genoemde producent), extern geverifieerd

ISO 14025, 14040, 14044 en EN 15804 of ISO 21930

0.5

Productspecifiek en extern geverifieerd

ISO 14025, 14040, 14044 en EN 15804 of ISO 21930

1.0

Waar moeten onze klanten nog meer aan denken wanneer ze MPV’s overwegen?

Milieuproductverklaringen zijn belangrijk om de milieugevolgen van een product of systeem gedurende de gehele levenscyclus te begrijpen. Ze moeten deel uitmaken van een holistische aanpak van het gebouwontwerp om de gevolgen van het gebouw in alle levenscyclusfasen te minimaliseren, dwz ook de gebruiks of “in use” fase. De integratie en het gebruik van hernieuwbare energie en toepassing van producten die oplossingen leveren voor het vereiste isolatieniveau zijn bijvoorbeeld ook belangrijke ontwerpfactoren. Denk bijvoorbeeld aan details zoals de verlichting en reflecterende oppervlakken/coatings die allemaal overwogen moeten worden en bijdragen tot de duurzaamheid. Het is niet toevallig dat dergelijke overwegingen gewoonlijk beloond worden door de gebouwcertificatieprogramma’s. Tata Steel biedt daarom niet alleen MPV’s, maar ook producten, diensten en advies aan de bouwsector.

Voor de juiste aankoopbeslissingen moeten we niet alleen de productie van het product in overweging nemen, maar de gehele levenscyclus . Alleen op basis van deze levenscyclusaanpak kunnen de beste aankoopbeslissingen worden genomen.Gedurende de gehele levenscyclus is staal een zeer duurzaam product. Aan het einde van het productleven kan staal hergebruikt en of gerecycled worden.

Hoe vaak worden de MPV’s herzien?

Volgens de normen zijn de MPV’s doorgaans 5 jaar lang geldig. Mocht er echter een verandering zijn die gevolgen heeft voor de resultaten van de MPV, dan wordt een nieuwe verklaring uitgegeven. Als onderdeel van het MPV-programma van Tata Steel en conform de relevante normen, wordt (elk jaar) onderzocht of de productie of de supply chain veranderingen hebben ondergaan die gevolgen hebben voor de MPV. Als de gevolgen aanzienlijk blijken te zijn, wordt de MPV aangepast en opnieuw uitgegeven.

MPV’s zijn zeer technische documenten - moet ik in staat zijn om de informatie te interpreteren?

MPV’s zijn technische duurzaamheidsdocumenten en deze informatie wordt bij voorkeur geïnterpreteerd en beoordeeld door een duurzaamheidsdeskundige. Tata Steel kan onze klanten en stakeholders hierbij helpen en we leveren verdere informatie en adviesdiensten over het gebruik van MPV’s.

Als u vragen hebt, neemt u contact op met uw plaatselijke Tata Steel vestiging of stuurt u een e-mail naar de Sustainability Manager van Tata Steel: barry.rust@tatasteeleurope.com

 

[1] Tata Steel heeft het grootste assortiment producten dat is gecertificeerd conform de Britse Building Research Establishment British Environmental Specification (BES) 6001 : de standaard voor verantwoord inkoop/herkomst.

[2] Anders dan bij veel andere materialen is de impact aan het einde van het productleven van staal positief, omdat staal gewoonlijk hergebruikt of gerecycled wordt, dankzij de duurzaamheid, flexibiliteit en de waarde van schroot. 

[3] BREEAM-UK 2018.

[4] LEED Versie 4.

[5] Sommige MPV’s bevatten geen informatie over de scenario’s aan het einde van het productleven en negeren daardoor dus een belangrijk onderdeel van de levenscyclus van het product.

 

English We have automatically detected your language settings