Over onsBlog


03 mrt 2020

Hoge sterkte staal

Bouwen is energie-intensief. De fabricage van bouwmaterialen , constructiewerkzaamheden, het transport etc., kost bij elkaar een hoop energie en zorgt voor veel uitstoot. Ook de bouwsector ziet en voelt de urgentie om het energieverbruik terug te dringen. Tata Steel zoekt daarom voortdurend naar verbetering en nieuwe oplossingen die kunnen bijdragen aan vermindering van de carbon footprint. Een concreet voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van Hoge Sterkte Staal (HSS-staal).

Je kunt energie besparen door met lichter materiaal te werken of minder materiaal te gebruiken. Denk bijvoorbeeld alleen al aan besparingen die je maakt op transport en de energie die nodig is om bouwmateriaal met kranen op hoogte te krijgen. Door lichtere constructies kan er ook bespaard worden op andere constructieonderdelen, bijvoorbeeld de fundering. HSS-staal is staal met een aangepaste legering of staal dat tijdens het productieproces sneller wordt afgekoeld en vervormd waardoor het sterker wordt. De truc is om sterk staal te produceren dat nog steeds goed vervormbaar is en een mate van elasticiteit bezit. Dit sterkere staal levert in het bouwproces - zoals gezegd - logistieke besparingen op en maakt het ook mogelijk om hoger te kunnen bouwen.  

Sterk en slim

Bij het gebruik van HSS-staal kan het staalgebruik met wel 20-30% verminderen. Dat betekent: 20-30% minder energiegebruik, 20-30% minder gebruik van kostbare grondstoffen en 20-30% lagere CO2-emissies. Celsius® 420 is een goed voorbeeld van de Tata Steel ontwikkeling op gebied van hoge sterkte staal buizen.

Om materiaalgebruik te verminderen hoef je niet altijd over te stappen op ander materiaal.

Je kunt ook slimmer omgaan met bestaande materialen. Bijvoorbeeld: door een combinatie van ComFlor® vloerdelen en een HSS-staalconstructie is er minder beton nodig. De staalplaatbetonvloeren zijn nu leverbaar in staalkwaliteit  S355. Dit is 25%  sterker  dan  de conventionele staalplaat betonvloeren.

Met een lichtere vloer kan er nog meer worden bespaard in het structurele ontwerp en transport, zodat de totale besparingen in energie en CO2 zelfs nog hoger zullen zijn

HSS-staal is ontwikkeld om aan een breed scala aan toepassingen te voldoen, zo kan het op meerdere manieren worden ingezet. Niet alleen in de bouwsector wint HSS-staal terrein, ook in de automotive sector is men grootgebruiker. Daarbij wordt iedere gram gewichtsbesparing direct om gezet in een energievoordeel.

Stappen zetten

De bouw is conservatief en traditioneel, De overstap naar 100% HSS-staal is dan ook niet van vandaag op morgen te realiseren. Maar zal een proces zijn voor de lange termijn waarbij samenwerking in de hele keten de sleutel is.





English We have automatically detected your language settings