Over onsBlog


04 jun 2020

Hergebruik van staalplaat-betonvloeren

Omdat de bouwsector een van de grootste grondstofgebruikers ter wereld is, is het slechts een kwestie van tijd voordat het hergebruik van gebouwen verplicht wordt. De unieke eigenschappen van staal maken het mogelijk stalen bouwconstructies te leveren die flexibel, aanpasbaar en gemakkelijk demonteerbaar voor hergebruik zijn. Een uitzondering hierop zijn staalplaat-betonvloeren. Deze zijn niet gemakkelijk te demonteren. Daarom is Tata Steel samen met het Steel Construction Institute in 2017 het REDUCE-project gestart.

Het project resulteerde in een oplossing om hergebruik van de ComFlor staalplaat-betonvloeren van Tata Steel mogelijk te maken. De Universiteit van Delft heeft de haalbaarheid hiervan bevestigd via een test op schaal.

Het REDUCE (Reuse and Demountability using Steel Structures and the Circular Economy) project, gesubsidieerd door het RFCS (Research Funds for Coal and Steel) fonds, kijkt naar innovatieve oplossingen om hergebruik van staalplaat-betonvloeren te vergemakkelijken. De focus ligt op het ontwikkelen van een constructie- of ontwerpsysteem voor een eenvoudig te demonteren en daarmee herbruikbare staalplaat-betonvloer. Hierdoor sluiten deze constructies beter aan bij de doelstellingen van een circulaire economie. Tata Steel is de staalleverancier binnen het REDUCE-project, dat verder vormgegeven wordt door universiteiten, consultants en brancheorganisaties.

Toepassingen in de woningbouw alsmede utiliteitsbouw zijn onderzocht , alsmede de opties voor standaardisatie. Diverse deuvelsystemen voor staalplaatbetonvloeren zijn geëvalueerd en de meest kansrijke oplossingen zijn nader geanalyseerd en vervolgens getest . De resultaten zijn samengevat in een ontwerphandleiding gebaseerd op Eurocode 4.

Het REDUCE-project heeft ook tools om de milieuvoordelen van hergebruik te berekenen geëvalueerd, waaronder levenscyclus-analysemethoden zoals de CEN TC350-normen. Daarbij is ook gekeken naar de mogelijkheid om het begrip circulariteit te kwantificeren zoals de normen ontwikkeld door de Ellen MacArthur-stichting. Het project heeft ook onderzocht hoe BIM (Bouw Informatie Modellen) inzicht kunnen bieden om bouwprojecten duurzamer te beheren en hergebruik te faciliteren, en deze informatie ook op te slaan voor toekomstig gebruik.

English We have automatically detected your language settings