Over onsBlog


30 jan 2020

7 redenen waarom staal duurzaam is

Megatrends op het gebied van Duurzaamheid vormen onze wereld. In het bijzonder klimaatverandering, schaarste van hulpbronnen en demografische verschuivingen..

Wat betekent dit voor de bouwsector?

De Industrie is verantwoordelijk voor een aanzienlijke hoeveelheid gebruik van grondstoffen (zowel materialen als energieverbruik) en afval. De druk op de industrie om duurzamer te worden is aanzienlijk en, in alle eerlijkheid, het is ook het streven van de industrie om het gebruik van hulpbronnen te verminderen, afval te verminderen en duurzamer te worden. Bouwmaterialen, en hoe deze materialen presteren tijdens het gebruik, spelen een belangrijke rol bij het realiseren van een duurzamere bouwomgeving. Staal, als bouwmateriaal, heeft veel eigenschappen die zeer geschikt zijn om deze ambitie te realiseren en enkele redenen zijn ...

1) Staal kan het gebruik van hulpbronnen voor een bepaald gebouwontwerp verminderen

Verbetering van het begrip van het gebruik van staal, gecombineerd met verbeteringen in staalverwerking (inclusief microgieten - produceren van slechts 20 kilogram staal) heeft ertoe geleid dat zeer efficiënt hogere sterkte en beter presterende staalsoorten kunnen worden ontwikkeld. De ontwikkeling van staal met hogere sterkte betekent dat we met minder staal kunnen bouwen, waardoor het transportgewicht, de constructie en het funderingsgewicht en de resulterende bouwtijd worden verminderd. Het gebruik van een gebouw met stalen frame gebruikt bijvoorbeeld minder ruimte en minder fundering in vergelijking met een equivalent betonontwerp. De ontwikkeling van beter presterende staalsoorten, zoals slijtvaste staalsoorten, heeft de duurzaamheid van staal verhoogd.

2) Staal is extreem duurzaam en duurzaam

Een belangrijk maar vaak onderschat kenmerk - bouwen met een materiaal dat weinig of geen onderhoud vereist en makkelijk kan voldoen aan de levensduur van het ontwerp, betekend maximalisatie van gebruik van grondstoffen. Als we bijvoorbeeld “weervast” staal nemen, hebben we een materiaal dat 120 jaar of langer meegaat met weinig of geen onderhoud. De combinatie van deze mogelijkheid met de flexibiliteit van staal en je hebt een materiaal dat heel lang meegaat. Aan het einde van zijn levensduur kan een staalprodukt voor een andere functie kan worden gebruikt (wat we hieronder verder bespreken).

3) Staal is goed geschikt voor de circulaire economie

De duurzaamheid en flexibiliteit van staal maakt het zeer geschikt voor de circulaire economie. Als we de circulaire economie definiëren als 'het verminderen van het gebruik van hulpbronnen en het verminderen van de verspilling die gepaard gaat met dat gebruik van hulpbronnen', hebben we hierboven al aangetoond dat we meer kunnen doen, met minder staal dan ooit tevoren, maar deze duurzaamheid en flexibiliteit stelt ons ook in staat om ;

  • gebouwen te wijzigen aangezien een staalconstructie en gevel deze flexibiliteit bieden.
  • Hergebruik staal aan het einde van de levensduur van een constructie: het inherente vermogen van staal om gedemonteerd te worden. Eenvoudige ontwerpprincipes, maken de deconstructie en het hergebruik van staal in de bouwomgeving een potentieel uiterst efficiënt proces. De bouwsector is hier nog niet 100% klaar voor, maar met de standaardisatie van produkten, consistente (BIM) dataprotocollen en constructietechnieken, kan staalhergebruik een belangrijke motor worden voor verbeterde duurzame prestaties in de bouwomgeving.
  • Staal kan worden gedeconstrueerd en 'opnieuw worden vervaardigd' voor een ander doel, waardoor de levensduur van het produkt wordt verlengd.

Ten slotte, wanneer staal niet kan worden hergebruikt, dan kan het worden gerecycled (omgesmolten) tot een nieuw staalprodukt . Een sleutel tot het stimuleren van de circulaire economie is om zo lang mogelijk de waarde te behouden. De staalschrootmarkt is een dergelijk mechanisme voor staal dat garandeert dat staal kan worden gerecycled.

4) De staalproductie verbetert voortdurend

De gebruikte energie en de CO2-intensiteit bij de productie van staal in Europa is sinds het begin van deze eeuw gemiddeld met ongeveer 1%¹ per jaar afgenomen en de energie die nodig is om een ton staal te produceren is met ongeveer 40%² sinds het midden van de jaren 1970. We naderen nu de theoretische grenzen aan staalproductie, wat betekent dat doorbraaktechnologie essentieel zal zijn om verdere CO2 reductie te bewerkstelen,.....

5) Duurzame staal technologieën

Tata Steel is de eigenaar van HIsarna, een baanbrekende technologie die het vermogen heeft om de toekomstige CO2-intensiteit van staal met maximaal 50% te verlagen. In combinatie met CO2 afvang en -opslag kan dit oplopen tot 80%. Het werk om HIsarna verder te ontwikkelen gaat door en dit werk past in de context van de ambitie van Tata Steel om CO2 neutraal staal te maken in 2050.

6) Staal in de bouw garant voor minimale verspilling

Hoewel de staalproductie extreem circulair is , waarbij veel van de bijproducten van het staalproductieproces worden gebruikt in andere processen of industrieën, draagt staal als bouwmateriaal ook bij aan minder afval. Staal is van nature uitermate geschikt voor off-site constructie en modulaire constructiemethoden, waarbij afval gerecycled kan worden. Eea draagt bij aan een kortere bouwtijd en een verhoogde bouwefficiëntie.

7) De bijdrage van staal aan de gebouwde omgeving

Waarschijnlijk de belangrijkste van de 7 redenen; het is niet alleen staal als materiaal dat kan bijdragen aan een duurzamere bouwsector, maar vooral de producten, kunnen onze gebouwen efficiënter, effectiever (als ideale woon- en werkruimtes) en meer duurzaam maken. Van de geïsoleerde en luchtdichte sandwichpanelen die Tata Steel produceert (vermindering van het energieverbruik) tot de geïntegreerde energieopwekking in onze gevels die bijdragen tot energiepositieve gebouwen, staal speelt een belangrijke rol in onze ambitie voor een duurzamere gebouwde omgeving.

 

References:

¹Afgeleid van World Steel-gegevens.

²Afgeleid van UK Steel-gegevens

English We have automatically detected your language settings