Colorcoat®Confidex® Garantie


Vragen om aan uw garantieverstrekker te stellen

Dekt herstel alle materiële en arbeidskosten en geldt dat voor de gehele garantieperiode?
Sommige garanties beperken de waarde van een reparatie tot een gedeelte van de oorspronkelijke factuurwaarde van het voorgelakt stalen product (niet van het systeem). In sommigen gevallen wordt deze waarde in de loop der tijd minder.
Confidex® biedt een volledige herstelactie in het onwaarschijnlijke geval van gebreken aan de coating.

Zijn de prestaties locatie-afhankelijk?
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen locaties in het binnenland en aan de kust, en sommige leveranciers maken misschien nog meer onderscheid, zoals industriële of maritieme locaties, waardoor de prestatieverwachting omlaag gaat. Ook kan de definitie 'gelegen in kustgebied' betrekking hebben op een groter gebied tot 3 km.
Confidex® definieert 'gelegen in kustgebied' als geldend voor gebouwen binnen 1 km van de zee.

Welke dakdekking wordt gedekt?
Hogere dakhellingen voeren gemakkelijker water af, en niet alle garanties dekken hellingen van minder dan 6°.
Confidex® dekt dakhellingen vanaf 1°.

Is de garantie geldig zonder verplicht vastgelegd onderhoud?
Sommige garanties kennen zeer stringente ongeldigheidsclausules met betrekking tot het aantonen van jaarlijks onderhoud.
Confidex® schrijft geen verplichte jaarlijkse inspecties voor.

Zijn snijkanten gedekt?
De meeste garanties sluiten de snijkanten geheel uit.
Confidex® dekt snijkanten gedurende de hele garantietermijn.

Is de garantie overdraagbaar?
Een gebouw kan een andere eigenaar krijgen. Er zijn nog steeds garanties die niet kunnen worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
Confidex® is volledig overdraagbaar door een simpel formulier onderaan het garantiecertificaat in te vullen.

Maakt de richting waarin de objecten staan uit voor de termijn van de garantieperiode?
Sommige garanties hebben een beperkte dekking vanwege de oriëntatie van het gebouw, bijvoorbeeld met nood- en zuidwaarts gerichte objecten.
Bij Confidex® speelt de oriëntatie van het gebouw geen enkele rol.

English We have automatically detected your language settings