Colorcoat®Confidex® Garantie


Garanties begrijpen

'Garantie'
Een gedrukte garantie zoals Confidex® vormt een wettelijk bindende overeenkomst tussen de fabrikant van het product en de gebouweigenaar. Garanties worden geactiveerd door registratie en het certificaat bevat een gedetallieerde omschrijving van de reikwijdte van de garantie en de stappen die dienen te worden ondernomen in geval van mankementen aan het product.

'Confidex Garantieperiode'
Dit is de periode gedurende welke Tata Steel de prestaties van Colorcoat HPS200 Ultra® en Colorcoat Prisma® garandeert, samengevat in de 'Confidex® garantieperiode'. Na deze periode dient de gebouweigenaar een beslissing te nemen over het overschilderen van de bekleding om het uiterlijk op te frissen of de functionele levensduur te verlengen.

'Functionele levensduur van voorgelakt staal'
De functionele levensduur van voorgelakt staal is de periode gedurende welke het materiaal zal presteren als een weerbestendige buffer, mits het onderhouden wordt overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant. De functionele levensduur is afhankelijk van omgevingsfactoren zoals luchtvervuiling, de nabijheid van de zee en de mate van ultraviolette straling. Als de bekleding onderhouden wordt zoals aanbevolen, inclusief overschilderen na de zogenoemde PBO (Periode tot Besluit Overschilderen), kan de functionele levensduur van Tata Steel Colorcoat® producten oplopen tot wel 60 jaar.

'Prestatieverklaring'
Deze geeft een indicatie van de te verwachten levensduur van een product onder normale omstandigheden, maar garandeert de prestatie niet langer dan de wettelijk verplichte periode.

Minimum 'Periode tot Besluit Overschilderen' (PBO)
Dit is de minimale periode voordat de gebouweigenaar een beslissing dient te nemen over het overschilderen van de bekleding om het uiterlijk op te frissen of de functionele levensduur te verlengen en staat dus gelijk aan de eerder genoemde 'garantieperiode'. Het overschilderen met een geschikt verfsysteem zal de functionele levensduur met 10 jaar of meer verlengen.

English We have automatically detected your language settings