Colorcoat®Confidex® Garantie


Confidex® voor Colorcoat Prisma®

Confidex® is de product prestatie garantie voor Colorcoat Prisma® wanneer toegepast aan de buitenzijde van het gebouw.

Confidex® biedt uitgebreide dekking tot maar liefst 40 jaar, inclusief snijkanten.

De Confidex® Garantie is project specifiek en biedt na registratie een contractuele relatie tussen Tata Steel en de gebouweigenaar wat betekent dat in het geval van een claim er direct contact met Tata Steel is zonder dat men de distributieketen moet doorlopen, wat tijd en geld scheelt.

De Confidex® Garantie is volledig overdraagbaar, dus mocht de gebouweigenaar veranderen dan kan dat eenvoudig op de achterzijde van het garantiecerificaat ingevuld en naar Tata Steel gestuurd worden. 

De Confidex® Garantie periode voor Colorcoat Prisma®

Notes
1. De cijfers onder het kopje ‘Kust’ gelden voor gebouwen binnen 1km van een kustlijn.
2. De volledige voorwaarden van de Confidex® Garantie kunt u aanvragen bij de Colorcoat Connection® helpline.
3. De garantie is alleen geldig indien Confidex® binnen 3 maanden na de voltooiingdatum van het gebouw is geregistreerd.
4. De duur van de Confidex® Garantie geldt voor Zone 1 en Zone 2.
5. Confidex® Garantie is niet van toepassing op hoeveelheden <50m2. Voor informatie over de generieke garantie voor Colorcoat Prisma® kunt u contact opnemen met uw bekledings-systeemproducent.

      

English We have automatically detected your language settings