Colorcoat®Confidex® Garantie


Confidex® Garantie

Het biedt uitgebreide dekking tot maar liefst 40 jaar, inclusief snijkanten. Toonaangevend in zijn klasse. Confidex® is het resultaat van 50 jaar ervaring die Tata Steel heeft in coating-technologie en productontwikkeling.

De reikwijdte van Confidex® wordt uitgelegd in eenvoudige bewoordingen en de garantie geldt vanaf het moment dat het product is geregistreerd. Garanties die worden verstrekt door andere fabrikanten van voorgelakt staal hebben vaak een kortere looptijd, zijn minder helder en bevatten veel uitsluitingsclausules. Confidex® is daarentegen duidelijk, eenvoudig en garandeert volledig herstel in het onwaarschijnlijke geval van gebreken aan de coating. Het biedt de gebouweigenaar daardoor veel zekerheid.

Voornaamste kenmerken

De Confidex® Garantie voor Colorcoat HPS200 Ultra® en Colorcoat Prisma®:

  • Dekt snijkanten gedurende de gehele looptijd van de Confidex® Garantie.
  • Gebaseerd op eenvoudige diagrammen, zonder uitzonderingen vanwege de ligging en oriëntatie van het gebouw.
  • Confidex® stelt geen voorwaarden aan verplichte jaarlijkse onderhoudinspecties.
  • Maakt geen onderscheid tussen verschillende dakhellingen mits groter dan 1°.
  • Wordt rechtstreeks aan de gebouweigenaar gegeven, anders dan de meeste andere garanties op de markt.
  • Heeft een snel en eenvoudig in te vullen registratieformulier. Is volledig overdraagbaar wanneer het gebouw van eigenaar verandert.
  • Dringt het risico terug binnen elk onderdeel van het distributiekanaal. 

Voordelen

Registreren van de Confidex® Garantie geeft een directe relatie met Tata Steel.

In het onwaarschijnlijke geval van problemen met de coating, kan er direct contact met ons worden opgenomen zonder tussenkomst van de contractuele distributieketen. Dit bespaart niet alleen tijd en geld maar voorkomt ook onnodige juridische bemoeienis en de daarbij komende kosten. Belangrijk is, dat ook als de distributieketen onderbroken wordt doordat een bedrijf ophoudt te bestaan, de Confidex® Garantie nog steeds aanspraken op Tata Steel mogelijk maakt.

English We have automatically detected your language settings