Colorcoat® Confidex®-takuu


Takuiden ymmärtäminen

Takuut vähentävat riskiä rakennuksen omistajalle ja tämä on tärkeä tekijä, joka vaikuttaa rakennushankkeeseen käytettävien materiaalien valintaan. Kaikki takuut eivät kuitenkaan anna samantasoista suojaa, ja siksi on tärkeää ymmärtää, mitä niihin sisältyy ja mitä ei, jotta vertailuja voidaan tehdä. Tässä keskitymme takuihin, joita on saatavina pinnoitetuille terästuotteille, millaisia kysymyksiä takuiden antajilta tulee kysyä tuotteen valinnasta päätettäessä sekä Tata Steel Confidex®-takuun yksityiskohtiin. Lopuksi annetaan vielä tietoja muista ratkaisuista, joilla riskiä voidaan vähentää entisestään.

Valmistajien terminologia heidän kuvaillessaan tuotteidensa kestävyyttä voi olla hämmentävää. Tässä on selityksiä käytettävistä termeistä:

Confidex-takuuaika
Colorcoat HPS200 Ultra®:n ja Colorcoat Prisma®:n kestävyys määritellään Confidex®-takuuajan mukaisesti. Tämä on vähimmäisajanjakso, ennen kuin rakennuksen omistajan tarvitsee harkita pintaverhouksen uudelleen maalausta joko rakennuksen ulkonäön kohentamiseksi tai tuotteiden kestävyyden edistämiseksi.

Rakennuksen toiminnallinen kestävyys
Pinnoitetun teräksen toiminnallinen käyttöikä on ajanjakso, jonka kuluessa materiaali suorittaa säänpitävän kalvon tehtävää, jos sitä pidetään kunnossa valmistajan suositusten mukaisesti. Tämä vaihtelee ympäristöoloista, kuten ilmansaasteista, meren läheisyydestä ja ultraviolettisäteilystä, riippuen. Jos katetta pidetään kunnossa suositusten mukaisesti, mm. uusintamaalauksilla, Tata Steel Colorcoat® -tuotteet voivat kestää jopa 60 vuotta.

Takuu
Kirjallinen takuu, kuten Confidex®, muodostaa laillisesti sitovan sopimuksen tuotteen valmistajan ja vastaanottajan välille. Takuut todennetaan rekisteröinnillä ja takuutodistuksessa esitetään tarkasti takuun laajuus ja korjaustoimet, joihin ryhdytään tuotteen pettäessä.

Tekninen käyttöikä
Tämä antaa suuntaviivoja tuotteelta normaalioloissa odotettavalta kestävyydeltä, mutta se ei takaa suorituskykyä lainmukaisia velvoitteita pitemmälle.

Uusintamaalauspäätöksen vähimmäisaika
Tata Steel määrittelee pinnoitetun teräksen kestävyyden ‘uusintamaalauspäätöksen vähimmäisajanjakson’ mukaan. Tämä on vähimmäisajanjakso, ennen kuin rakennuksen omistajan tarvitsee harkita pintaverhouksen uusintamaalausta joko ulkonäön kohentamiseksi tai kokonaiskestävyyden edistämiseksi. Uusintamaalaus asianmukaista ratkaisua käyttäen jatkaa käyttöikää 10 vuotta tai enemmän.

English We have automatically detected your language settings