Colorcoat® Confidex®-takuu


Kysymyksiä takuun antajalle

Kattaako takuu leikkuureunat?
Kaikki pinnoitetut terästuotteet alkavat yleensä heiketä reunasta. Toiset takuut kattavat reunan vain 10 vuodeksi, kun taas toiset sulkevat sen tyyten takuun piiristä.

Confidex® kattaa leikkuureunat koko takuuajaksi.

Kattaako korjaus kaikki materiaali- ja työkustannukset, ja päteekö tämä koko takuuaikaan?
Eräät takuut rajoittavat korjausten arvon tiettyyn osuuteen pinnoitetun terästuotteen (eikä järjestelmän) laskun alkuperäisestä arvosta. Eräissä tapauksissa tämä arvo vähenee ajan myötä.

Confidex® tarjoaa täydet korjaustoimet siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että pinnoitus pettää.

Voiko takuun siirtää?
Rakennuksen omistus voi vaihtua. Eräitä takuita ei voi siirtää uudelle omistajalle.

Confidex®-takuun voi siirtää täysin täyttämällä yksinkertaisen lomakkeen, joko paperilla tai verkossa.

Vaikuttaako katepintojen suuntaus takuuaikaan
Eräissä takuissa rajoitetaan takuuaikaa rakennuksen suuntauksen mukaan, esim. pohjois- ja eteläsivuihin.

Confidex® ei riipu maantieteellisestä suuntauksesta.

Riippuuko kestävyys sijainnista?
Ero voidaan tehdä sisämaalla ja rannikolla sijaitsevien rakennusten välillä, ja eräät valmistajat voivat tehdä muitakin eroja, esimerkiksi teollisten tai merellisten sijaintipaikkojen välillä, mitkä vähentävät takuun kestoa. Rannikon määritelmä voi päteä jopa 3 km leveälle alueelle.

Confidex® määrittelee rannikoksi enintään 1 km päässä merestä sijaitsevat rakennukset.

Miten jyrkälle katolle annetaan takuu?
Jyrkemmiltä katoilta vesi poistuu helpommin, eivätkä kaikki takuut kata kuusi astetta loivempia kattoja.

Confidex® kattaa kaltevuudet 1 asteeseen saakka.

Onko takuu voimassa ilman pakollista kirjattua kunnossapitoa?
Eräissä takuissa on hyvin joustamattomia mitätöintiehtoja, jotka koskevat vuotuisen kunnossapidon todistamista.

Confidex® ei edellytä pakollisia vuotuisia kunnossapitotarkastuksia.

English We have automatically detected your language settings