Ekologinen kestävyysVarastoitunut hiili

Eräissä käyttökohteissa voi suorituskykyisen ja vahvan teräksen käyttö pienentää yksittäisen hankkeen hiilijalanjälkeä.


Varastoitunut hiili

Teräksen ja teräsosien valmistukseen liittyvät hiilipitoisuus, energiatiheys ja päästöt ovat jatkuvasti arvioitavana ja jatkuvan parantamisen kohteena. Uusia, teräksen tuotantoon tarvittavaa energiaa vähentäviä tai valmistusprosessin tehokkuutta lisääviä tekniikoita on kehitteillä.

Tietyissä sovelluksissa suorituskykyisten ja vahvojen terästen, kuten kantavien, onttojen Celsius® 420 -palkkien, käyttö voi auttaa vähentämään tiettyyn tarkoitukseen tarvittavan materiaalin määrää, mikä voi pienentää koko hankkeen hiilijalanjälkeä.

English We have automatically detected your language settings