Ekologinen kestävyysVähähiilinen teräksenvalmistus

Olemme sitoutuneet sijoittamaan uusiin tekniikoihin, jotka parantavat tuotteittemme ja prosessiemme ekologista kestävyyttä.


Vähähiilinen teräksenvalmistus (ULCOS)

Tata Steel on sitoutunut sijoittamaan uusiin tekniikoihin, jotka parantavat tuotteittemme ja prosessiemme ekologista kestävyyttä. Vuonna 2010 rakensimme ULCOS-projektiin kuuluvan 20 miljoonan euron HIsarna-koelaitoksen IJmuidenin terästehtaalle Alankomaihin.

HIsarna on mullistava pyörrekonvertteriin perustuva raudanvalmistusprosessi, jossa rautamalmi ja hiili muutetaan suoraan raudaksi ilman malmin ja hiilen esikäsittelyä. Uusi tekniikka voi vähentää CO2-päästöjä 20% tavanomaiseen raudanvalmistukseen verrattuna. Hiilen talteenotto- ja varastointitekniikoiden yhteydessä jopa 70-prosenttisten CO2-vähennyksien pitäisi olla mahdollisia. 

English We have automatically detected your language settings