Rørkonstruktioner til byggeri Celsius® 420

Celsius® 420

Celsius® 420 udvider standarden med den ultimative byggestålserie med varmebehandlet overflade.

Celsius® 420 udvider standarden med den næste generation af ultimativt byggestål med varmebehandlet overflade.

Hos Tata Steel har vi taget vores førende Celsius® produktserie og gjort den endnu bedre. Celsius® 420 er den næste generation af ægte rørprofiler med varmebehandlet overflade. Vi udvikler hele tiden vores stålproduktionskapacitet og vi tilbyder nu Celsius 420, en stærkere stålkvalitet i 420 N/mm2, som giver op til 17 % vægtbesparelse med mindre svejsning og store æstetiske forbedringer.

Celsius 420 har gennemgået omfattende test for at bekræfte dets kemiske sammensætning & mekaniske egenskaber, så man kan være helt sikker på, at det vil fungere som specificeret.

Celsius 420 understøttes af komplet certificering og batch-test, som sikrer ensartet kvalitet kombineret med fuldstændig pålidelighed og gennemprøvet præsentation.

 • Normaliseret, finkornet stål, der er så fri for indre spændinger og med en minimumstyrke på 420 N/mm2, at det giver de højeste bearbejdningsegenskaber og besparelser til materialeomkostninger og lettere konstruktioner
 • Tilgængelig i en lang række runde, firkantede, rektangulære og elliptiske former
 • Snævre hjørneradier, der er bedre end standarden – hvilket gør produktets æstetisk mere tiltrækkende, samtidigt med at risikoen for skrøbelighedsbrud, der forekommer i nogle koldformede produkter, undgås
 • Ensartede produktegenskaber, høj formbarhed og, da stålet er silicium beroliget har det fremragende svejseegenskaber
 • Certificeret som egnet til alle byggeanvendelser, helt i overensstemmelse med konstruktionsregulativer og overgår konstruktionsrisici i forbindelse med andre former for rørkomponenter
 • Certificeret som egnet til mekaniske anvendelser, specielt typer der omfatter periodisk belastning
 • Egnet til lavtemperaturanvendelser (40 J ved -20 °C)
 • Batch-testet for at finde frem til værdierne i de specifikt leverede materialer; leveres med komplet testcertfikat
 • Tydelig mærket Celsius 420, med fuld sporbarhed
 • Fuld teknisk support tilgængelig
 • Fremragende forsyningstilgængelighed, takket være godkendte lagerførende virksomheder i ind- og udland
 • Alle Celsius 420-materialer er CE-mærkede og i fuld overensstemmelse med byggevareforordningen (CPR)
 • Egnet til galvanisering sammen med garanteret siliciumindhold mellem 0,15 og 0,25 %
 • Garanteret CEV på 0,45 maks. sammenlignet med standarden på 0,5 CEV

Højstyrkerør med varmbehandlet overflade, egnet til alle konstruktions- og mekaniske anvendelsesområder. Celsius 420 er egnet til alle interne og eksterne anvendelser iht. EN1993.

Celsius 420 rørsektioner leveres med en minimum flydespænding på 420 N/mm2 og opfylder fuldt ud den europæiske standard for varmbehandlede rør til konstruktionsformål, EN10210:S420NH.

Flydespænding
ReH min N/mm2;
Trækstyrke
Rm N/mm2
Forlængelse % min
L0 = 5,65 √S0
prøve
Slagstyrke
10mm x 10mm
Carbonækvivalent
(CEV) max
T ≤ 16mm ≤ 65mm T ºC J  
420 520-680 19 -20 40 0.45

Kemisk sammensætning i % efter masse

C max Si max Mn P max S max Nb max V ma Al total min Ti max Cr max Ni max Mo max Cu max N max
0,20 0,60 1,00
1.70
0,035 0,030 0,050 0,20 0,020 0,03 0,30 0,80 0,10 0,70 0,025

Celsius 420 er fremstillet af silicium beroliget stål – kritisk for formbarhed og svejseegenskaber.

Kontrol og test
Celsius 420 rørsektioner EN10210:S420NH underkastes specifikke kontroller og test og leveres med et inspektionsbevis type 3.1 iht. EN10204.

Dimensionstolerancer EN10210: Del 2

  Runde/elliptiske Kvadratiske/rektangulære
Udvendige dimensioner (D B og H) Cirkulære ±1 % med et min. på ±0,5 mm og maksimum på ±10 mm
Elliptiske ±1 % med et min. på ±0,5 mm (Den tilladte tolerance
er to gange værdien på H<250)
±1 % med min. ±0,5 mm
Tykkelse (T) -10%
Bemærk: Positiv afvigelse begrænset af massetolerance
-10%
Bemærk: Positiv afvigelse begrænset af massetolerance
Retvinklethed af side - 90 grader ±1 grad
Udvendig hjørneprofil - 2 T maks. i hvert hjørne*
(EN10210 har 3 T maks.)
Konkavitet/konveksitet (x) - – ±1 % af siden målt uafhængigt
af tolerancen for den udvendige dimension
Vridning (V) Elliptiske: 2 mm plus 0,5 mm/m maks.
(Den tilladte tolerance er to gange værdien på H<250)
2 mm plus 0,5 mm/m maks.
Røret placeres på en plan flade med den ene ende
holdt fladt. I den anden ende måles højdeforskellen
mellem de to nederste hjørner
Masse (M) ± 6 % på individuelle længder ± 6 % på individuelle længder
Rethed Maksimum 0,2 % af den samlede længde & 3 mm over hver
1 m længde
Elliptiske: Den tilladte tolerance er to gange værdien på H<250
Maksimum 0,2 % af den samlede længde & 3 mm over hver
1 m længde
Længde +150mm/-0mm +150mm/-0mm
Ikke rund (O) Cirkulær 2 % for rør med er diameterforhold i forhold til
tykkelse ikke overstigende 100
-

* Med mindre andet vises

Designdata for rørsektioner til konstruktionsbrug

Den vigtigste hjælp til udformning af stålkonstruktioner

I denne "blå bog" oplyses der om omfattende egenskabsdata for rør samt tabeller over komponentmodstande, der oplyses for både Celsius® og Hybox® konstruktionsrør. Dette gør det hurtigt at udvælge stålkomponenter mht. kompression og deformation. Der gives også tabeller for kombineret deformation og kompression, forskydningsmodstand og forskydningsstyrkemodstand. Denne udgave giver modstande i overensstemmelse med Eurocode 3 sammen med de relevante britiske og tyske nationale tillægsbestemmelser samt modstande iht. BS 5950

Klik her for at gå til vores Designdata/Blå bog.

English We have automatically detected your language settings