Forarbejdet stål Colorcoat® PE 25

Colorcoat® PE 25

Colorcoat® PE 25 er et økonomisk produkt egnet til ukrævende tag- og faceanvendelse, især i ikke-aggressive miljøer.

  • Glat 25 μm polyesterbelægning.
  • Galvaniseret kerne med zink eller MagiZinc® metallisk belægning tilbyder fremragende korrosionsbestandighed.
  • Fås i de mest populære farver til beklædning.
  • Højtydende lag på bagsiden specielt formuleret til brug i bygningsapplikationer.

Colorcoat® PE 25 bliver omhyggeligt fabrikeret ved en kontrolleret proces for at sikre ensartet kvalitet. Colorcoat® PE 25 er egnet til vægbeklædningssystemer, profiler og paneler, og kan indsættes som økonomisk alternativ til tagapplikationer i ikke-aggressive miljøer.

Colorcoat® PE 25 fås i forskellige overfalder med øget fleksibilitet, dobbeltsidet eller mat.

Colorcoat® PE 25 anbefales ikke til brug i udtalte søfarts- og sværindustrielle miljøer. Tata Steel har en række Colorcoat® forarbejdede stålprodukter egnet til forskellige miljøer og anvendelser. 

Egenskaber   Test Standard
Nominel tykkelse af
organisk belægning
μm 25 EN 13523-1
Grad af spejlglans (60°) % 30 - 50 EN 13523-2
Slidbestandighed
(Taber, 250 rev, 1 kg, CS10-hjul)
mg < 30 maks EN 13523-16
Fleksibilitet:
Mindste bøjningsradius
I 0 EN 13523-7
Adhæsion % 100% bestået EN 13523-6
Rustbestandighed:
Saltsprøjt
timer 360 EN 13523-8
Rustbestandighed:
Fugtighed
timer 1000 EN 13523-26
Korrosionsbestandighedskategori   RC3 EN 10169:2010
UV-bestandighedskategori   Ruv3 EN 10169:2010
Reaktion på ild   A1 EN 13501-1

Generelle anmærkninger
1. Tallene i denne tabel er typiske egenskaber og udgør ingen foreskrift.
2. For at opfylde egenskaberne for rustbestandighed gælder en zinkvægt på Z275 eller MagiZinc® ZMA140 gr/m2. På anmodning kan Z225 gælde som belægningens minimumsvægt.

15 års garanti på vejrbestandighed for Polyester-produkter

Vilkår og betingelser

Hermed garanteres, at polyester-produkter til bygninger vil forblive vejrbestandige. Ved vejrbestandighed forstås, at regn og sne ikke får adgang til bygningen gennem polyester-produktet. Garantiperioden er 15 år fra køb af polyester-produktet.

Er et polyester-produkt ikke vejrbestandigt, leverer Tata Steel et tilsvarende polyester-produkt, hvilket erstatningsprodukt vil være dækket af garantien i den periode, der endnu udestår af garantiperioden. Tata Steel er ikke forpligtet til at dække eventuelle øvrige omkostninger i forbindelse med manglende vejrbestandighed af et polyester-produkt, herunder udgifter til ommontering.

Garantien finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

Polyester-produkteret er monteret med en hældning mindre end 5 grader fra horisontalt niveau.
Den manglende vejrbestandighed kan henføres til andet end fejl i det leverede polyester-produkt, herunder især at den manglende vejrbestandighed er forårsaget ved (I) forkert lagring, transport eller montering, (II) dårlig vedligeholdelse eller forkert rengøring i strid med vejledning om vedligeholdelse og rengøring af polyester-produkter, (III) vandsamling, (IV) vedvarende temperaturpåvirkning større end 120 grader, (V) forkert skårne kanter, (VI) ulykker, (VII) ild, (VIII) ekstreme
atmosfæriske forhold, (IX) at polyester-produktet er monteret i aggressive miljøer (eksempelvis ammoniakdampe) eller i kystnære områder (mindre end 1000 m fra kysten) eller (X) krig eller krigslignende
situationer, oprør, civile oprør eller naturkatastrofer.
Der er ikke sket betaling af polyester-produktet, med mindre den manglende betaling skyldes mangler ved produktet.
Garantien omfatter intet, ud over hvad der er anført i ovennævnte, herunder ikke ansvar for direkte eller indirekte skader, herunder huslejetab, produktionstab og skader på andre bygningsdele.

Tata Steel skal orienteres om fejl, som kan give anledning til reklamation inden for garantiperioden.

Reklamationer under denne garanti sendes til Tata Steel på omstående adresse senest 2 måneder efter skadens opståen.

Købelovens regler om reklamationer over eventuelle mangler finder anvendelse i tilknytning til ovennævnte garanti. I den forbindelse bemærkes at i henhold til Købeloven skal forbrugere reklamere over eventuelle mangler inden 2 år efter købet. Ønsker en forbruger inden for de første 2 år efter købet at modtage et nyt polyester-produkt i henhold til denne garanti er dette at betragte som omlevering i henhold til Købeloven.

Denne garanti er undergivet dansk ret.

 


Produkt-downloads

 Registrer eller  for at få adgang til låste downloads.

brochure image DK.jpgEnglish We have automatically detected your language settings