Bygning ComFlor® 51+

ComFlor® 51+

Aktuelt nyt design af den oprindelige britiske svalehaleprofil

ComFlor® 51+ er en helt ny profil, som er den seneste udvikling i en lang række af svalehale-profiler - den mest brugte form til et stort antal projekter i Storbritannien siden 1970'erne.

De største fordele er:

 • Brandresistens og plan underside.
 • Plade- og bjælke-egenskaber.
 • Montering af forsyningsledninger.

Klik på logoet ovenfor for at downloade BIM-objektet til dette produkt.

 • Næsten plan underside: For et rent æstetisk udseende.
 • Kompositegenskaber – gulvplade: Nye prægninger på ComFlor® 51+ giver endnu bedre forskydningselement.
 • Kompositegenskaber – bjælke: Den klassiske svalehaleprofilform giver det mest effektive forskydningselement af alle kompositprofiler.
 • Brandegenskaber: Den lave indstikning af svalehaleprofilen i betonen muliggør gode brandsikringsegenskaber med en relativt tynd plade. Den plane underside yder fremragende brandbeskyttelse af bjælkens topflange.
 • Nem fastgørelse af ledninger: Svalehalesinkninger med 150 mm-center giver den bedst mulige forankring for ledninger nedenunder.

ComFlor® 51+ kompositplade - volumen og vægt (EC-værdier)

    Betonens vægt (kN/m2)
Pladedybde
(mm)
Betonvolumen (m3/m2) Betons normalvægt Letbeton
Våd Tør Våd Tør
101 0.091 2.27 2.18 1.82 1.73
110 0.100 2.50 2.40 2.00 1.90
120 0.110 2.75 2.64 2.20 2.09
130 0.120 3.00 2.88 2.40 2.28
140 0.130 3.25 3.12 2.60 2.47
150 0.140 3.50 3.36 2.80 2.66
160 0.150 3.75 3.60 3.00 2.85
170 0.160 4.00 3.84 3.20 3.04
180 0.170 4.25 4.08 3.40 3.23
190 0.180 4.50 4.32 3.60 3.42
200 0.190 4.75 4.56 3.80 3.61
250 0.240 6.00 5.76 4.80 4.56

Bemærkninger

1. Dæk- og bjælkedeformation (dvs. opsamling) er ikke medtaget i tabellen.

2. Dæk- og netvægt er ikke medtaget i tallene for vægten af betonen.

3. Eurocode-densitet for betonen er taget som:

Normal vægt (våd) 25 kN/m3
Normal vægt (tør) 24 kN/m3
Let vægt (våd) 20 kN/m3
Let vægt (tør) 19 kN/m3

ComFlor® 51+ (S350) sektionsegenskaber (per meters bredde)

ComFlor® 51+ (S350) sektionsegenskaber (per meters bredde)

Nominel tykkelse (mm) Designtykkelse (mm) Tværsnitsareal (mm2/m) Profilvægt (kN/m2) Højde til neutral akse (mm) Inertimoment
(cm4/m)
Ultimativ momentkapacitet (kNm/m)
Nedbøjning Opbøjning Nedbøjning Opbøjning
0.90 0.86 1578 0.13 15.90 60.44 42.56 5.70 6.78
1.00 0.96 1762  0.14 16.50 67.09 50.49 6.78 8.17
1.20 1.16 2137 0.17 16.80 82.60 69.00 8.94 10.96

Sektionsegenskaber i ovenstående tabel er i overensstemmelse med BS 5950.

Konstruktionsbemærkninger:

Dækmateriale
Tata Steel Galvatite®, varmforzinket stål i henhold til BS EN 10346 S280GD+Z275, med garanteret minimum strækfasthed på 280N/mm2 og zinkbelægning på total masse 275 g/m2 (på begge sider). Dette er tilstrækkeligt til indendørs gulve i et ikke-aggressivt miljø, som opfylder kravene i paragraf 4.2 BS EN 1994-1-1 - de eksponerede overflader af ståldækket skal være tilstrækkeligt beskyttet til at modstå de aktuelle atmosfæriske betingelser. En zinkbelægning skal, hvis det er specificeret, være i overensstemmelse med kravene i BS EN 10346. Specifikationen kan varieres afhængigt af driftsbetingelserne.

Revnesikringsnet
Hvor kontrol af revnebredden ikke er af interesse, anbefaler BS EN 1994-1-1, 9.8.1(2) som minimumskrav, at tværsnitsarealet på revnesikringsforstærkningen over ribberne, hvor kontinuerlige plader er konstrueret med enkel understøtning i overensstemmelse med BS EN 1994-1-1, 9.4.2(5), skal være mindst 0,2 % af tværsnitsarealet på betonen over ribberne for konstruktioner uden understøtning og 0,4 % af dette tværsnitsareal for understøttede konstruktioner. Det net, der er specificeret i lynreferencerne i Eurocode-tabellerne, er i overensstemmelse med denne paragraf.

Hvis der forventes anvendt gaffeltrucks (eller anden lignende koncentreret belastning), bør der anvendes minimum 0,5 % armering over understøtningerne, og de tidligere angivne procenter i øvrigt for at kontrollere revnedannelse. For yderligere information henvises til SCI AD150.

I overensstemmelse med Steel Construction Institute (SCI) P300 'Composite Slabs and Beams Using Steel Decking: Best Practice for Design and Construction' angives en nominel dækning på 25 mm for et eksponeringsniveau på XC1 for alle betoncylinderstyrker ved såvel normal (C25/30 til C40/50) som letbeton (LC25/28 til LC32/35). Denne nominelle dækning på 25 mm er den minimale dækning på 15 mm plus et fastgørelsestolerance på 10 mm.

Bredde af understøtningsbjælke
For alle ComFlor® 51+ last/spænd-tabeller antages bredden af den anvendte understøtningsbjælke at være 152 mm.

Brandkonstruktion
Kapaciteten for en kompositplade med nominelt revnesikringsnet under brand er beregnet i overensstemmelse med Steel Construction Institute NCCI PN005 'Fire resistance design of composite slab'. Der kan benyttes to brand-konstruktionsmetoder i ComFlor® 9 softwaren, nemlig 'Mesh and Deck Fire Method' eller 'Bar Fire Method'. Nærmere oplysninger om, hvordan kompositplader med nominelt revnesikringsnet reagerer i brand, kan fås ved kontakt til det tekniske team.

Konstruktionsstøtte:
Den tekniske afdeling hos Tata Steel tilbyder en omfattende rådgivningsservice vedrørende udformning af komposit-gulvbelægninger, som kan ydes til alle ordregivere og brugere. Hvis der skulle opstå spørgsmål, som ikke er behandlet i denne litteratur eller af ComFlor® 9 softwaren, kan vi altid kontaktes.

Vores spændbelastningstabeller er skabt til at optimere spændet på tegnestadiet med den minimale mængde revnesikringsforstærkning, der kræves af den relevante konstruktionsbestemmelse samtidigt med, at der tages højde for minimumskravene for de forskellige påkrævede belastnings- og brandsikringsperioder.

For yderligere oplysninger om vores ComFlor® 51+ Spændbelastningsparametre henvises til vores produkt-downloads nedenfor.

ComFlor® V9.0.34 Software analyserer hvert enkelt af ComFlor® kompositdæk på tegningsstadiet, servicestadiet og for brandmodstand, under en lang række belastningskonfigurationer.

Konstruktionsprincipperne er i overensstemmelse med de relevante dele af BS 5950: Del 4 (1994), Del 6 (1995), Del 8 (1991) For konstruktion iht. Eurocodes er konstruktionsprincipperne i overensstemmelse med EN 1994-1-1 og EN 1994-1-2:Eurocode 4. De konstruktionskontroller, der udføres af programmet, dækker tegningsstadiet, det normale konstruktionstrin samt brand.

Pladen kan være understøttet eller ikke-understøttet under byggeriet og kan også spænde over en eller flere permanente eller midlertidige understøtninger. I forbindelse med dobbelt-spænd kan spændene være lige eller ulige. Men ved det normale konstruktionsstadie antages pladen altid blot at være understøttet mellem permanente understøtninger. Pladen antages kun at spænde i dækkets spændretning, dvs. gulve med tovejs-spænd er ikke dækket.

Sådan downloades ComFlor® 9.0.34 Software

1) Download Version 9.0.34 her

2) Installér Version 9.0.34

Vilkår og betingelser for anvendelse

VALG AF "DOWNLOAD" NEDENFOR BETYDER, AT DU ACCEPTERER DISSE BETINGELSER OG VILKÅR. LÆS DEM OMHYGGELIGT IGENNEM. HVIS DU IKKE ER ENIG I DEM, SKAL DU UNDLADE AT DOWNLOADE ELLER ANVENDE SOFTWAREN.

1. RET TIL AT ANVENDE

Dersom du accepterer disse vilkår og betingelser som angivet på denne side, får du hermed en ikke-eksklusiv, ikke overdragelig ret til at anvende dette program, alene med det formål at hjælpe med valg eller specifikation af produkter, der er beskrevet i programmet. Dette Program og alle relaterede rettigheder og patenter, copyrights, forretningshemmeligheder og andre immaterielle rettigheder er og skal forblive ejendom tilhørende Tata Steel UK Limited ["Tata Steel"] eller Construction Institute ["SCI"]. Du accepterer ikke at kopiere fortage omvendt kompilering, nedbrydning eller på anden måde benytte dette program eller tillade andre at gøre dette på anden måde end specifikt tilladt i henhold til disse vilkår og betingelser.

2. OPDATERINGER

Den nyeste version af dette program er tilgængelig via ovenstående Download-knap.

3. VILKÅR OG BETINGELSER FOR LEVERING

DETTE PROGRAM LEVERES SOM BESET UDEN NOGEN FORMER FOR GARANTI, REPRÆSENTATIONER ELLER BETINGELSER. Tata Steel skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skader, følgeskader, specielle, finansielle eller økonomiske tab, skader, omkostningskrav eller udgifter (herunder eventuelt tab af indkomst), som måtte opstå, uanset om de skyldes forsømmelse eller på anden måde er knyttet til brug eller manglende mulighed for at bruge dette program. Risikoen ved anvendelse af dette program påhviler alene brugeren. Tata Steels standard "Vilkår og betingelser for salg" gælder for alle produkter, der sælges af Tata Steel.

Vi har en venlig teknisk 'help desk' service, der er gratis tilgængelig for alle rådgivende ingeniører og entreprenører som hjælp til alle aspekter af ComFlor® kompositgulv-konstruktion. De serviceydelser, vi tilbyder, omfatter:

Konstruktionsberegninger
Som hjælp for konstruktøren kan teamet levere konstruktionsberegninger, normalt baseret på bygningsstadietilstanden, den belastning og det spænd, der kræves for at fungere og den brandmodstand, der kræves for pladen. Vores team kan også hjælpe med specielle konstruktionsspørgsmål, såsom punktbelastninger, krav til revnesikringsnet, åbninger m.v.

Vibration
ComFlor® kompositdæk kan opfylde de strengeste vibrationsapplikationer, som for eksempel dem, der kræves til operationsstuer på offentlige hospitaler.

Software-værktøjer
Den omfattende ComFlor® Software kan downloades gratis her. ComFlor® Software giver hurtige og nemme beregninger til forskellige bygningskategorier, belastninger, brandsikkerhed, spænd, vibration, punktbelastninger og lineære belastninger. Jævnlige opdateringer sender til alle registrerede brugere.

Brandkonstruktion
Kompositpladens egenskaber ved brand kan beregnes via to metoder, enten 'Mesh and Deck Fire Method' (armering alene med net og ingen gennemgående armeringsjern) eller 'Bar Fire Method' (alene via bundarmeringsjern uden hjælp af net og profil).

Specifikationsservice
Vores ComFlor® team kan levere en omfattende specifikationsvejledning for at sikre, at de rigtige kompositdækspecifikationer indgår i byggebeskrivelsen.

Interne CPD-seminarer
Disse gratis seminarer er primært rettet mod ingeniører og arkitekter og varer cirka 50 minutter, der afsluttes med en runde med spørgsmål og svar; de gennemføres af vores erfarne regionale teams. Emnerne omfatter:

 • Kompositdæk i byggeri.
 • Konstruktionstagdæk i byggeri.
 • Bygningsbeklædningssystemer i stål til bygninger, der ikke skal bruges til boliger.
 • Fabriksrundvisning – Linjer med isolerede paneler på Shotton-fabrikken.

Klik her for at bede om et CPD-seminar.


Produkt-downloads

 Registrer eller  for at få adgang til låste downloads.

Comflor manual.jpgEnglish We have automatically detected your language settings