Rørkonstruktioner til byggeri Celsius® 355

Celsius® 355

Celsius® 355 varmvalsede rør fremstilles udelukkende af normaliseret, finkornet stål for at opnå en enestående præsentation.

Celsius® 355 er det rette produkt at vælge til alle kritiske anvendelsesområder, hvor svigt bare ikke må ske.

Tilgængelig i en lang række runde, firkantede, rektangulære og elliptiske former. Celsius® 355's styrke og svejseegenskaber gør, at det kan bruges til alle konstruktions- og mekaniske anvendelsesområder, inklusive fleretages søjler, gitterkonstruktioner, gitterdragere og stativer til maskiner & trailere.

Celsius® 355 fremstilles udelukkende af normaliseret, finkornet stål med en flydespænding på 355 N/mm2 og er komplet aflastet med ensartede mekaniske egenskaber og fremstillet i henhold til EN 10210 S355 NH. Andre kvaliteter, inklusive kvaliteter med forbedrede slagegenskaber, fås på bestilling.

 • Normaliseret, finkornet stål, der er så fri for indre spændinger og med en minimumstyrke på 355 N/mm2, at det giver de højeste bearbejdningsegenskaber og besparelser til materialeomkostninger og lettere konstruktioner.
 • Normaliseret, finkornet stål, der er så fri for indre spændinger og med en minimumstyrke på 355 N/mm2, at det giver de højeste bearbejdningsegenskaber og besparelser til materialeomkostninger og lettere konstruktioner.
 • Tilgængelig i en lang række runde, firkantede, rektangulære og elliptiske former
 • Snævre hjørneradier, der er bedre end standarden – hvilket gør produktets æstetisk mere tiltrækkende, samtidigt med at risikoen for skrøbelighedsbrud, der forekommer i nogle koldformede produkter, undgås
 • Ensartede produktegenskaber, god formbarhed og da stålet er silicium beroliget har det fremragende svejseegenskaber
 • Certificeret som egnet til alle byggeanvendelser, helt i overensstemmelse med konstruktionsregulativer og overgår konstruktionsrisici i forbindelse med andre former for rørkomponenter
 • Certificeret som egnet til mekaniske anvendelser, specielt typer der omfatter jævnlig belastning
 • Egnet til lavtemperaturanvendelser (40 J ved -20 °C)
 • Batch-testet for at oplyse de kemiske værdier i de specifikt leverede materialer; leveres med komplet testcertifikat
 • Tydeligt mærket Celsius® 355, med fuld sporbarhed
 • Fuld teknisk support til rådighed
 • Fremragende forsyningssikkerhed, takket være godkendte lagerførende virksomheder i både ind- og udland
 • Alle Celsius® 355 profiler er CE-mærkede og helt i overensstemmelse med byggevareforordningen
 • Egnet til galvanisering.

Højstyrkerør med varmbehandlet overflade, egnet til alle konstruktions- og mekaniske anvendelsesområder. Celsius® 355 er egnet til alle interne og eksterne anvendelser iht. BS5950-1:2000, EN1993 og BS5400.

Celsius® 355 rørprofiler leveres med en flydespænding på minimum 355 N/mm2 og opfylder fuldt ud den europæiske standard for varmbehandlede rør til konstruktionsformål, EN10210:S355NH.

Flydespænding
ReH min N/mm2;
Trækstyrke
Rm N/mm2
Forlængelse % min
L0 = 5,65 √S0
prøve
Slagstyrke
10mm x 10mm
Carbonækvivalent
(CEV) max
T ≤ 16mm 3mm < T ≤ 100mm T ºC J  
355 470-630 22 -20 40 0,43Kemisk sammensætning i % efter masse

C max Si max Mn P max S max Nb max V ma Al total min Ti max Cr max Ni max Mo max Cu max N max
0,20 0,50 0,90
1,65
0,035 0,030 0,050 0,12 0,020 0,03 0,30 0,50 0,10 0,35 0,020

Celsius® 355 er fremstillet af siliciumberoliget stål – kritisk for formbarhed og svejseegenskaber.

Kontrol og test
Celsius® 355 rørsektioner EN10210:S355NH underkastes specifikke kontroller og test og leveres med et inspektionsbevis type 3.1 iht. EN10204.

Dimensionstolerancer EN10210: Del 2

  Runde/elliptiske Kvadratiske/rektangulære
Udvendige dimensioner (D B og H) Cirkulære ±1 % med et min. på ±0,5 mm og maksimum på ±10 mm
Elliptiske ±1 % med et min. på ±0,5 mm (Den tilladte tolerance
er to gange værdien på H<250)
±1 % med min. ±0,5 mm
Tykkelse (T) -10%
Bemærk: Positiv afvigelse begrænset af massetolerance
-10%
Bemærk: Positiv afvigelse begrænset af massetolerance
Retvinklethed af side - 90 grader ±1 grad
Udvendig hjørneprofil - 2 T maks. i hvert hjørne*
(EN10210 har 3 T maks.)
Konkavitet/konveksitet (x) - – ±1 % af siden målt uafhængigt
af tolerancen for den udvendige dimension
Vridning (V) Elliptiske: 2 mm plus 0,5 mm/m maks.
(Den tilladte tolerance er to gange værdien på H<250)
2 mm plus 0,5 mm/m maks.
Røret placeres på en plan flade med den ene ende
holdt fladt. I den anden ende måles højdeforskellen
mellem de to nederste hjørner
Masse (M) ± 6 % på individuelle længder ± 6 % på individuelle længder
Rethed Maksimum 0,2 % af den samlede længde & 3 mm over hver 1 m længde
Elliptiske: Den tilladte tolerance er to gange værdien på H<250
Maksimum 0,2 % af den samlede længde & 3 mm over hver
1 m længde
Længde +150mm/-0mm +150mm/-0mm
Ikke rund (O) Cirkulær 2 % for rør med en diameterforhold i forhold til
tykkelse ikke overstigende 100
-

*Med mindre andet vises

Tata Steel har udviklet en software til brug, når man skal designe Celsius® i konstruktionsanvendelser.

Software til svejsesamlinger
Tata Steel har udviklet en software som kan hjælpe med en hurtig evaluering af svejsede rørsamlinger fremstillet af Tata Steel Celsius®-serien af konstruktionsprofiler med varmbehandlet overflade iht. EN10210 S355NH.

FireSoft-software
Beregning af brandmodstand i betonfyldte rør er ikke nem at foretage manuelt. Men softwaren vil beregne modstanden i forskellige typer betonfyldte søjler under aksial belastning og deformation ved normale omgivende temperaturforhold og efter eksponering af en almidelig brand.

For gratis installation af software kontakt +44 1536 404561 eller send en e-mail til technicalmarketing@tatasteel.com.

Celsius 355 CHS - Cirkulære rørsektioner med varmebehandlet overflade klasse 355
Celsius 355 EHS - Elliptiske rørsektioner med varmebehandlet overflade klasse 355
Celsius 355 RHS - Rektangulære rørsektioner med varmebehandlet overflade klasse 355
Celsius 355 SHS - Kvadratiske rørsektioner med varmebehandlet overflade klasse 355

Designdata for rørprofiler til konstruktioner

Den vigtigste hjælp til udformning af stålkonstruktioner

I denne "blå bog" gives der omfattende egenskabsdata på rør samt tabeller over komponentmodstande, både for Celsius® og for Hybox® konstruktionsrør. Dette gør det hurtigt at udvælge stålkomponenter i forhold til kompression og deformation. Der gives også tabeller for kombineret deformation og kompression, forskydningsmodstand og forskydningsstyrkemodstand. Denne udgave giver modstande i overensstemmelse med Eurocode 3 sammen med de relevante britiske og tyske nationale tillægsbestemmelser samt modstande iht. BS 5950.

Klik her for at gå til vores Designdata/Blå bog.

.

English We have automatically detected your language settings