Om osNyheder

Her kan du finde vores seneste nyheder indenfor konstruktion og infrastruktur.


23 maj 2019

Tata Steel viser vejen for stålindustrien ved at blive EPD programoperatør

Tata Steel har fornøjelsen af at kunne meddele, at de er verdens første stålproducent, som er blevet godkendt som EPD programoperatør, hvilket blandt andet omfatter udarbejdelse af klar og tydelig dokumentation for virksomhedens stålbaserede materialer og produkter samt bæredygtigheden ved stål gennem hele produktets livscyklus.

I dag har industrien i endnu højere grad fokus på de miljømæssige konsekvenser ved byggeri og de materialer, der anvendes. Som sådan bliver de umiddelbart tilgængelige data fra den bagvedliggende livscyklusvurdering, som er indeholdt i miljøvaredeklarationerne, i stigende grad anvendt til at vurdere byggevarers bæredygtige egenskaber og give yderligere point under bygningscertificeringer som BREEAM og LEED. Faktisk er Tata Steels ComFlor® EPD allerede blevet fremsat som et krav i forbindelse med det seneste metrobyggeri i Dubai.

Som følge af være blevet EPD programoperatør kan Tata Steel nu udarbejde tredjeparts-verificerede EPD-miljøvaredeklarationer for specifikke materialer og produkter til markedet - både for egne byggematerialer og for byggerier, som deres produkter indgår i - i et forsøg på at demonstrere stålbaserede materialers og produkters miljømæssige egenskaber. Stål har mange særdeles bæredygtige egenskaber, der er velegnede til cirkulær økonomisk brug, idet det er slidstærkt, fleksibelt og tilpasningsdygtigt og i sidste ende kan genbruges og genanvendes i det uendelige uden kvalitetstab.

Ud over at koordinere med hele forsyningskæden arbejder Tata Steel også tæt sammen med sine partnere i produktionskæden, herunder store producenter af klimaskærme for at bruge programmet til udarbejdelse af deres egne miljøvaredeklarationer. Dette sikrer, at de samme nøjagtige og sikre data fra livscyklusvurderingen videregives og spredes til hele produktionskæden for bedre adgang til EPD-miljøvaredeklarationer for specifikke stålmaterialer samt øget transparens i byggeriet.

Barry Rust, Energy and Sustainability Marketing Manager for Construction i Tata Steel siger: "Vi er meget stolte af vores centrale bæredygtighedspolitik og etik og er altid på udkig efter måder at forbedre standarderne i industrien på, hvilket fremgår af vores beslutning om at være CO2-neutral stålprocent i 2050. Vi havde allerede opnået certificering til BES 6001 for ansvarligt indkøb for den bredeste portefølje af byggeprodukter i stål i verden, så vi

besluttede, at næste skridt var at forsøge at blive EPD programoperatør, hvorved vi fik mulighed for at give vores kunder og partnere i forsyningskæden transparente miljødata om alle vores produkter og materialer.

“Vi mener, at det er uhyre vigtigt at overveje hele livcyklussen for byggeprodukter, når der skal vælges materialer - hvilket dækker hele processen fra udvinding af råvarer til bortskaffelse og genindvinding. Vores rolle som EPD programoperatør og vores stigende antal EPD’er hjælper med at sikre, at sådanne oplysninger er lettilgængelige, således at der kan træffes informerede valg.

Barry Rust tilføjer: “Vores tredjeparts-verificerede EPD’er indeholder data om vores produkters miljømæssige egenskaber og om vores partnere i produktionskæden, hvilket giver markedet sikkerhed for, at de handler med en producent, der forstår og aktivt håndterer sine produkters miljømæssige forhold korrekt. En anden fordel ved produktspecifikke EPD’er er, at de medvirker til at give yderligere point under bygningscertificeringer som BREEAM og LEED.”

Tata Steels rolle som EPD programoperatør overholder alle relevante ISO-standarder og deres tredjeparts (type III) EPD’er overholder EN 15804 og ISO 14025. Tata Steel har den højeste klassifikation inden for EPD’er, der findes, for sine hulprofiler af konstruktionsstål, facader samt beklædninger til både tag og gulv.

Desuden kunne Tata Steel også konstatere, at kunderne, inden for nogle produktgrupper, stillede forskellige krav til anvendelsesområder og specifikationer, hvilket kunne gøre en forskel i forhold til produktets livscyklusvurdering. De tog derfor et innovativt skridt og udarbejdede en række EPD værktøjer for disse produktgrupper, som giver mulighed for en nærmere beskrivelse af krav til anvendelsesområder og specifikationer med henblik på at udarbejde skræddersyede EPD'er til kunderne. Denne tilgang til transparens og dokumentation viser tydeligt Tata Steels store ambitioner i forhold til øget bæredygtighed inden for byggeriet.

Hvis du vil downloade en af Tata Steels EPD-miljøvaredeklarationer, skal du bede om en specifik EPD, og hvis du ønsker mere information, kan du gå ind på

English We have automatically detected your language settings