BæredygtighedKulstofindlejring

Ved visse anvendelser kan brugen af højtydende og stærkt stål have positiv indvirkning på et enkelt projekts kulstofaftryk.


Indlejret kulstof

Kulstofindholdet, energitætheden og udledningerne forbundet med produktionen af stål og stålkomponenter vurderes konstant og indgår i et fortsat forbedringsprogram.

Nye teknologier, der mindsker den påkrævede energi til stålproduktion, eller som forøger fabrikationsprocessens effektivitet, er under udvikling.

Ved visse anvendelser kan brug af stål med høj styrke bidrage til at, såsom Celsius® bærende hulsektioner, at nedbringe den nødvendige materialemængde til en bestemt funktion, og denne mindskning kan også indvirke positivt på et enkelt projekts kulstofaftryk.

English We have automatically detected your language settings